ЕКОТЕРМ БЪЛГАРИЯ
Екологично гориво за всякакъв вид отоплителни уреди

Характеристика на продукта

Като единствена суровина за производството на нашите екологично чисти брикети се използват само естествено чисти дървесни стърготини и трици (т.е. получени при рязане и обработка на дървета и дървен материал). Природно чистите трици най-напред се изсушават чрез технологична линия и след това, при много високо налягане, чрез компресия се оформят в твърд компактен брикет, без да се използва някакво спойващо или втвърдяващо вещество.
Отоплителната ефективност на нашите брикети е много по-висока от тази на най-добрите лигнитни въглища.
Нашите брикети дават минимална остатъчна пепел (пепелта след изгарянето им) и всички остатъци след изгарянето им са екологично напълно безвредни.
Могат да бъдат използвани за всички видове печки и котли за твърдо гориво и са много подходящи за камини и барбекю. При горене в камини брикетите горят в продължение на час и половина, а след това тлеят още цели два часа.


Параметри на продукта

Нашите брикети отговарят на всички изисквания за качество на този вид продукти по немския стандарт DIN 51731, а също така и на австрийския стандарт ONORM 7135.


Опаковка и транспортиране на продукта

Нашите продукти са пакетирани в полиетиленови опаковки (10 и 40 кг), в термофолио (10 кг), в хартиена опаковка (10 кг) и в хартиени чанти по 10 кг.
Нареждат се на EURO палет, укрепяват се с бандажна лента и фолио за транспортиране. Осигурено е транспортирането на брикетите из цялата страна. След изгарянето им остава 0.5-1% пепел. Не отделят вредни газове (вж. табл.2), не замърсяват въздуха и почвите. Пепелта може да се използва като тор.

Вредни вещества при горене

 

 

1 т черни въгл.

1 т дървени брикети

За сравнение

Пепел

26.5 кг

0.3 кг

88 пъти по-ниско

SO2

30.0 кг

0.0 кг

N2O2

5.0 кг

1.8 кг

2.8 пъти по-ниско

CO2

40.0 кг

1.0 кг

40 пъти по-ниско


ЕКОТЕРМ - БЪЛГАРИЯ, извършва преработка на дървесни отпадъци във вид на брикети за отопление по германска технология чрез пресоване на суха дървесна маса без използване на допълнителни вещества.
Един тон брикети от дърво се равняват по калоричност на 1.03 т промити въглища, от 6.7 до 8.9 куб. м широколистни дърва в зависимост от тяхната влажност, или на 2.13 т. Брикети от въглищен прах. След изгарянето им остава само 0.5-1% пепел.

ДЪРВООБРАБОТВАНЕ – греди, талпи, дъски, летви, палети. Средномесечно производство 600 куб. м. Работи св позаявка на клиента и по предварително договаряне. Средно ориентировъчна цена 200 лв./куб. м. С възможност до 1000 куб. м. На месец.